.

.

 • Основната дейност на дружеството е изкупуване на земеделска земя в цяла България, включително нейното управление и отдаване под наем и аренда. С цел окрупняване на земеделските площи и ефективното им използване, СТАВЕН АД участва в реализирането на различни комасационни проекти, част от които вече са финализирани.

 • Стайко Стайков като Изпълнителен Директор на СТАВЕН AД е Председател на Управителния съвет на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (БАСЗЗ).
  БАСЗЗ е сдружение с иновативни идеи и проекти насочени в сферата на земеделието. Учредена е от дружества инвестиращи в земеделски земи
  Целите, за които е създадена БАСЗЗ са:
  • - да се ускори процеса на концентрация и комасация на земеделска земя;
  • - ефективно използване на поземлените ресурси;
  • - създаване на условия за развитие на модерно земеделие в Република България;
  • - поддържане на активно сътрудничество с другите участници в поземлените отношения, които са предимно арендатори, други собственици и държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните;
  • - изграждане на прозрачен, регулиран и ликвиден пазар, чрез създаване на обща система за управление и отдаване под аренда на земите, собственост на дружествата членуващи в БАСЗЗ.>

 • Други наши дейности са изграждане на ветро-енергийни паркове и соларни системи. Нашият екип предлага на своите партнъори и клиенти юридически и финансови консултации.

 • "СТАВЕН AД" има интереси и в недвижимите имоти, като представяме на Вашето внимание голям набор от оферти на къщи, апартаменти, парцели, хотели, офиси, магазини и др.

.

"СТАВЕН АД" - изкупуване земеделска земя в цяла България bg en rus

Готови енергийни проекти: с.Доброселец(2+2MW)
>>Прочети повече

____________________

От 2009 год. дружеството има офиси и представители в цялата страна

____________________